Algemeen
Het onderstaande is van toepassing op de website van Hulptehuur.nl B.V. Door deze website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Privacy verklaring
U kunt deze website bezoeken zonder Hulptehuur.nl B.V. mee te delen wie u bent of enige informatie over uzelf te verschaffen. Er zijn echter situaties waarbij Hulptehuur.nl B.V. informatie van u nodig heeft om bijvoorbeeld met u te corresponderen, een reservering te plaatsen dan wel een inschrijving te verwezenlijken. Deze persoonlijke informatie wordt verzameld op het moment wanneer u een formulier invult op deze website.

Deze website houdt door middel van een teller het aantal bezoekers bij, de websites waar zij van afkomstig zijn en via welke provider men toegang heeft tot het internet. De resultaten worden uitsluitend in geaggregeerde en in niet tot individuele personen herleidbare vorm gebruikt.

Verzamelde (persoons)gegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld. Dit behoudens speciale omstandigheden, bijvoorbeeld indien wettelijk vereist. Tevens kunt u op ieder moment verzoeken uw gegevens uit de bestanden te laten verwijderen.

Uitsluiting van aansprakelijkheid
Alle informatie op deze website is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Hulptehuur.nl B.V. spant zich in om de informatie op deze website zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. Hulptehuur.nl B.V.aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.

Beschikbaarheid
De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Hulptehuur.nl B.V. spant zich in om deze website zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar Hulptehuur.nl B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten
Het auteursrecht op deze website berust bij Hulptehuur.nl B.V. of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan Hulptehuur.nl B.V. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door Hulptehuur.nl B.V.

hulp schoonmaak huishouden

  • Korte lijntjes
  • Persoonlijk intake gesprek
  • U krijgt een vaste hulp
  • Alleen hulp via de Wmo
  • ISO 9001 gecertificeerd
  • Alle medewerkers hebben een VOG
© Hulp te Huur. Alle rechten voorbehouden.
KvK-nr: 54355206 | BTW-nr: NL851272277B01   Disclaimer | Sitemap